MESNEVİ'DEN BİR DAMLA...

Edebiyat adına herşey...

Moderator: VYZ

Post Reply
User avatar
tevhid
Posts: 6
Joined: 11 Jan 2008, 23:39

MESNEVİ'DEN BİR DAMLA...

Post by tevhid »

"Var olan Sen’sin ancak Allâh’ım!
Biz ney gibiyiz. Bizdeki ses, Sen’dendir. Biz dağ gibiyiz, bizdeki yankı Sen’dendir.
Ey bizim canımıza can olan Rabbim, biz, kim oluyoruz da Sana karşı “biziz” diye ortaya çıkalım.
Aslında bizler de, bizim varlığımız da birer “yok”tan ibaret!.. Allâh’ım, fânîyi varmış gibi gösteren “Gerçek Varlık” Sen’den ibâret.
Görünüşte biz hepimiz de birer aslanız. Ama bayrak üstündeki aslan gibi… O aslanların zaman zaman oynayışı, saldırışı rüzgârın tesiri iledir.
Bayrakların üstündeki aslanların oynayışları görünür de, onları oynatan rüzgar görünmez. O görünmeyen, hiçbir zaman eksik olmasın, bizden uzak kalmasın.
Allah’ım, bizi hareket ettiren güç de, bizim var oluşumuz da Sen’in lütfun, ihsânındır. Varlığımızın hepsi de Sen’dendir. Sen’in eserin, Sen’in îcadındır.
Yok olan bizlere, varlık lezzetini Sen tattırdın. Sonra tuttun, var gibi görünen bizleri, kendine âşık ettin.
Bizlere verdiğin mânevî varlık lezzetini, lutfettiğin nîmeti geri alma. İhsan ettiğin mânâ aşkını, bizden esirgeme.
Eğer o mânevî lezzeti, feyzi esirgersen, onları Sen’den kim arayabilir? Resim, “Sen beni neden böyle yaptın?” diye ressama nasıl olur da çıkışabilir?
Allâh’ım, Sen bize bakma, bizim yaptıklarımızı görme!.. Sen kendi lutfuna, kendi cömertliğine bak.
Allâh’ım, ne biz vardık, ne de bizim dileğimiz vardı. Sen’in lutfun, bizim söylenmemiş sözlerimizi duyuyor, işitiyor, bizi varlığa çağırıyordu.
Allâh’ım! Bu duâmızı Sana ulaşan duâlardan kıl…” (Mesnevî, Şefik Can Tercümesi, c.1, sh: 599-610)
Mala mülke olma mağrur,deme var mı ben gibi...
Bir muhalif yel eser,savurur harman gibi...
Post Reply

Return to “Edebiyat”